Consiliul Județean al Elevilor Covasna

Luptăm pentru a face vocea celor 33.000 de elevi covăsneni ascultată, nu doar auzită!

Cine suntem?


Consiliul Județean al Elevilor Covasna este unica structură de reprezentare a elevilor din județul Covasna. Suntem o echipă pasionată de reprezentarea nevoilor și intereselor tinerilor de la nivel județean. Funcționăm în baza unei structuri priamidale, unde fiecare elev reprezentant are definite atribuțiile ca atare. Aceștia sunt divizați în cadrul Biroului executiv și în cadrul departamentelor.

Întrebări frecvente ale elevilor

Nu. Absența „nemotivabilă” nu este nimic mai mult decât un mit. Există doar absențe motivate sau nemotivate. Dacă ai absentat la o oră, trebuie să aduci actele doveditoare pentru motivarea absenței în termen de maximum 5 zile lucrătoare. Absențele se pot motiva prin adeverințe medicale eliberate de către medicul de familie sau medicul școlar sau printr-o cerere redactată de părintele sau tutorele tău legal sau chiar de tine, dacă ești major. Absențele se motivează prin astfel de cereri în limita a 40 de ore pe an.

Da. Conform articolului 15, punctul k) din Statutul Elevului, elevii majori pot părăsi oricând incinta școlii.

Ilegal. Legea Educației Naționale 1/2011 stipulează faptul că învățământul de stat este gratuit. De altfel, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar din România, este interzisă implicarea elevilor sau a cadrelor didactice în colectarea și administrarea fondurilor. Așadar, nu ești obligat să dai bani pentru dotarea sălii de clasă, pentru cumpărarea de markere, cretă, coli sau alte materiale folosite în procesul didactic. Acestea trebuie achiziționate din fondurile școlii. Dacă școala nu dispune de fonduri, conducerea sa este obligată să le solicite din partea Consiliului Local.